Veelgestelde vragen van vakkrachten

Over de werkwijze bij het coronavirus

Wanneer moet ik thuisblijven?

Je moet thuisblijven als je verkoudheidsklachten hebt, dus bij neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Let op: je bent dan niet arbeidsongeschikt. Afhankelijk van je contract gelden er regels met betrekking tot het doorbetalen van je loon. Neem contact op met je accountmanager van Faber als je hierover vragen hebt.

Mag ik uit voorzorg thuisblijven?

Nee, je mag niet thuisblijven als je bang bent om besmet te worden met het coronavirus. Als je dit toch doet, dan is dit werkweigering en is het mogelijk dat je loonbetaling wordt gestopt over de periode dat je niet werkt.

Bespreek jouw situatie dus goed met je accountmanager van Faber. Hij/zij kan je vertellen welke  consequenties er zijn. Als er gegronde angst voor besmetting op je werk bestaat, onderzoeken wij hoe groot de kans op besmetting met het coronavirus is. De actuele adviezen van het RIVM zijn hierbij altijd leidend.

Ik werk hoofdzakelijk alleen en veelal buiten. Dan is de kans op besmetting toch heel klein?

Ook hierin volgen wij de adviezen van het RIVM. Schud geen handen. Houd gepaste afstand, ongeveer anderhalve meter, in het contact met anderen. Hanteer deze afstand ook in je werk als je met anderen in een ruimte of buiten werkt. Hoest of nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes, die je na gebruik direct weggooit. Was je handen regelmatig gedurende 20 seconden. Deze adviezen gelden ook tijdens de lunchpauze.

Als ik ziek ben door het coronavirus, moet Faber dan mijn loon doorbetalen?

Als je ziek bent door het coronavirus en niet in staat bent je werkzaamheden te verrichten, gelden de reguliere regels bij ziekte. Op grond van de ABU-cao heb je gedurende ziekte recht op ten minste 90% van je loon of een aanvulling van de Ziektewetuitkering voor overeenkomsten met een uitzendbeding.

Mag Faber mijn loonbetaling staken tijdens quarantaine?

Dit is afhankelijk van je contractvorm. Neem contact op met je Accountmanager van Faber om jouw situatie te bespreken.

Wanneer heb ik recht op loondoorbetaling?

Wij bieden onze vakkrachten verschillende contracten aan. Het is daarom lastig een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Neem contact op met je Accountmanager van Faber als je hier vragen over hebt. Dan kunnen we jouw persoonlijke situatie bespreken.

Ik wil niet komen werken vanwege angst voor het coronavirus, wat gebeurt er dan?

Het kan zijn dat je niet op je werk wilt komen, omdat je bang bent om te worden besmet met het coronavirus. Je Accountmanager van Faber bekijkt samen met jou of deze angst gegrond is of niet. Hiermee houden we rekening met de actuele informatie die vanuit de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD dagelijks wordt verstrekt. Mocht het zo zijn dat je niet naar je werk wilt komen zonder dat Faber daarmee instemt, dan geldt dat als werkweigering. Je loonbetaling kan dan worden stopgezet, voor zover er een verplichting tot loondoorbetaling bestaat (zie vraag 2).

Ik heb een ziek familielid voor wie ik moet zorgen. Wat nu?

Voor de noodzakelijke verzorging van een ziek kind, partner of ouder (zie de Wet arbeid en zorg (wazo), artikel 5:1) geldt het kortdurend zorgverlof. De wazo geldt voor alle vakkrachten, zonder uitzondering van fase A, B of C.

Je hebt recht op minimaal 70% van je loon met als ondergrens het wettelijk minimumloon en als bovengrens het maximum dagloon. Je kunt per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof. Meer informatie over zorgverlof kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke maatregelen moet Faber nemen om mij te beschermen?

De veiligheid en gezondheid van onze vakkrachten staat op nummer één. Faber is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor jou. En wij moeten voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Bij de opdrachtgever ligt immers de leiding en het toezicht.

Op de website van het RIVM staan de meest actuele maatregelen die organisaties ten aanzien van het coronavirus kunnen nemen. Ook is meer informatie over het coronavirus en de gevolgen ervan voor werkgevers te vinden op de websites van de RijksoverheidVNO-NCW en AWVN.

Mag Faber mij verbieden naar een risicogebied te reizen?

Nee, dat mogen wij in principe niet. Wel zullen wij je (schriftelijk) afraden om je reis naar een risicogebied te maken. Daarbij zullen wij je melden dat de gevolgen voor eigen rekening en risico zullen komen als je ons advies negeert en toch op reis gaat.

Mag Faber mij de toegang tot mijn werkplek ontzeggen?

Als je besmet bent met het coronavirus, is Faber verplicht je de toegang tot je werkplek te ontzeggen. Dit is noodzakelijk om een veilige en gezonde werkplek voor anderen te kunnen garanderen.

Als je terugkomt uit een risicogebied en verschijnselen van het coronavirus vertoont, is het advies van het RIVM om je gedurende twee weken niet toe te laten tot je werkplek. Faber neemt dat advies over. Tevens geeft het RIVM het advies om met verkoudheidsklachten (keelpijn, loopneus en hoesten) thuis te blijven (zie vraag 1).