Blog
Terug naar overzicht
Nieuws

CAO Bouw Infra 2017/2018 algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra 2017/2018 is algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 29 juni 2017. De verklaring loopt tot het einde van de cao (tot en met 31 maart 2018). Er zijn geen bedenkingen en/of dispensatieverzoeken ingediend.

Op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen is dit besluit niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

Het gepubliceerde AVV-besluit vindt u hier.