Nieuwe cao schilders- en onderhoudsbedrijven

Terug naar overzicht
Nieuws

Nieuwe cao schilders- en onderhoudsbedrijven

Schilders- en onderhoudsbedrijven hebben een nieuwe cao. Dat betekent dat er voor onze medewerkers in de schilders- en onderhoudsbranche een aantal dingen zal verbeteren. Een belangrijk speerpunt in de cao is het verkrijgen van een uitzonderingspositie op de Wet Werk en Zekerheid, wat inhoudt dat de onderbrekingstermijn tussen twee contracten van zes naar drie maanden wordt teruggebracht. Dat betekent dat er meer werkzekerheid voor de werknemer ontstaat.

Ruud Maas, de voorzitter van OnderhoudNL, is erg tevreden met de nieuwe cao: “Voor ons stond voorop dat we een modernere, flexibele en toekomstbestendige cao wilden afsluiten. Deze regeling, bekostigd door werkgevers, helpt onze medewerkers gezond en op verantwoorde manier in hun werk naar hun pensioen toe te werken.”

In deze cao wordt het dagvenster verbreed en worden de contracten van de leerlingen aangepast, waardoor er maatwerk geboden wordt en er meer leerwerkplekken zullen ontstaan. Dat is belangrijk, in verband met de vergrijzing in de branche.

Ook niet onbelangrijk: de vernieuwing van de cao biedt ruimte voor flinke loonsverhogingen. In 2017 is dat een structurele loonsverhoging van 4,75%!

Als de cao door de minister van Social Zaken algemeen verbindend is verklaard, geldt het voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van deze cao.