Blog

Terug naar overzicht
Nieuws

Wat verandert er met de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Om werkgevers op de hoogte te stellen van de impact van deze nieuwe wet, organiseerde Faber met De Jong & Laan door heel het land ontbijtsessies voor al onze klanten. Ook bij de laatste sessie in Amersfoort was er een grote opkomst. 

Regiomanager Kees Bos trapte de sessie af. Onder het genot van een kop koffie en een croissantje informeerde bedrijfsjurist Johan Hobma iedereen over de veranderingen die de wet met zich meebrengt.

Vast werk
De WAB gaat per 1 januari 2020 in. De nieuwe wet heeft als doel om vast werk aantrekkelijk te maken. Om dat te bereiken moet de kloof tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten worden verkleind. Zo wordt onder meer het ontslagrecht, de WW-premie en de ketenregeling aangepast.

Ontslagrecht
Met de invoering van de WAB krijgen werknemers al vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding); óók tijdens de proeftijd. De wachttijd van 24 maanden komt te vervallen en hierdoor is de duur van de arbeidsovereenkomst niet meer bepalend voor het recht op een transitievergoeding. Tevens kan de kantonrechter in de toekomst ontslag verlenen op basis van een combinatie van redenen. Daartegenover staat wel dat de kantonrechter ter compensatie de werknemer een extra vergoeding kan toekennen. Deze vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft.

WW-premiedifferentiatie
Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken, wordt de WW-premie voor vaste contracten lager vastgesteld en voor tijdelijke contracten juist hoger. De huidige premie voor schildersbedrijven bij een kort contract is 3,17 procent. Met ingang van de WAB wordt verwacht dat de premie voor een kort contract stijgt naar 7,94 procent.

Ketenregeling
In de WAB wordt de ketenregeling – die eerder door de Wet werk en zekerheid (Wwz) was beperkt – weer uitgebreid. Zo wordt de opeenvolging van tijdelijke contracten verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Met ingang van de WAB wordt dit wederom drie jaar. Na drie jaar of bij de vierde overeenkomst ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd

Het effect van de WAB is voor iedere werkgever een uitdaging, ook voor Faber. Faber heeft een strategie uitgewerkt waarmee we toch flexibiliteit kunnen bieden aan onze opdrachtgevers en tegelijkertijd meer werkzekerheid kunnen bieden aan onze vakmensen. Tevens weten we met deze strategie de kostenstijging als gevolg van de WAB beheersbaar te houden. Graag vertellen we u wat dit betekent voor u als klant. Binnenkort nemen we contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor meer informatie over de WAB kunt u naar https://www.jonglaan.nl/wab.